In deze inzending voor de Habiforum-prijsvraag 'Waterlandschap van de Toekomst' wordt voorgesteld om de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta te heropenen. Dit biedt belangrijke potenties voor natuur, milieu en veiligheid. Kernpunten uit het plan zijn het herstel van estuariene dynamiek en zoet-zout overgangen, waarmee een verbetering van waterkwaliteit en een terugkeer van voor de Delta kenmerkende natuur wordt bewerkstelligd. In de poorten van het estuariene systeem is plaats ingeruimd voor getijcentrales. Hierdoor wordt op duurzame wijze een belangrijke bijdrage geleverd aan de voor de toekomst benodigde hoeveelheden duurzame energie. De visie voor de gehele Delta is uitgewerkt voor het estuarium van Grevelingen en Krammer-Volkerak (klik hier). ‘Delta Synergie’ wordt meegenomen als bouwsteen in de op te stellen interprovinciale visie ‘Delta inZicht’.

Natuur & Milieu Zand & water Getij-energie Recreatie Multifunctionaliteit

'Delta Synergie' is ontstaan op een initiatief van Bureau Waardenburg en uitgewerkt door een consortium bestaande uit Bureau Waardenburg (Martijn Veen & Rob van de Haterd), H2iD (Kees Hulsbergen), Alkyon (Rob Steijn) en de Provincie Zuid-Holland (Frans de Nooij). Klik hier voor meer informatie over het projectteam.

 

Voor reacties en/of meer informatie:
Martijn Veen, Bureau Waardenburg, Postbus 365, 4100 AJ Culemborg, tel. 0345 - 512 710
email: s.m.veen@buwa.nl

Projectteam Delta Synergie