Projectteam Delta Synergie

'Delta Synergie' ontstond op een initiatief van Bureau Waardenburg, en is verder uitgewerkt door een projectteam waarin de volgende mensen zitting hadden:

 • Ir S.M. (Martijn) Veen, landschapsarchitect, Bureau Waardenburg

 • Drs. R.J.W. (Rob) van de Haterd, ecoloog / fysisch geograaf, Bureau Waardenburg

 • Ir R.C. (Rob) Steijn, kustmorfoloog, Alkyon

 • Ir. C.H. (Kees) Hulsbergen, hydroloog / energie-expert, H2iD

 • Drs. F. (Frans) de Nooij, Hoofd Bureau Planologisch Strategische Visies, Provincie Zuid-Holland

 • Voor specialistische kennis is binnen Bureau Waardenburg een beroep gedaan op drs. G.C.W. (G╚) van Beek, ir. E.J.F. (Edward) de Boer, drs. T.J. (Theo) Boudewijn, drs. S. (Sjoerd) Dirksen, drs. A.J.M. (Martien) Meijer, drs. G. (Godfried) van Moorsel en drs. H.W. (Hans) Waardenburg.

  Bureau Waardenburg is een adviesbureau voor ecologie, natuur, landschap en milieu, waarbinnen verschillende ecologische disciplines vertegenwoordigd zijn. Aquatische ecologie, vogelonderzoek, ecologische infrastructuur en natuurontwikkeling zijn belangrijke werkvelden binnen het bureau. Er worden zowel specialistische ecologische onderzoeksprojecten uitgevoerd als integrale gebiedsvisies en inrichtingsplannen opgesteld. In voorkomende gevallen wordt ook geadviseerd bij de uitvoering van inrichtingswerken in het terrein. De combinatie van een brede visie en praktische kennis staat borg voor aansprekende en realistische rapportages. Bij het Bureau werken ca. 30 mensen. Het Bureau heeft een kwaliteitszorgsysteem dat is gecertificeerd overeenkomstig ISO 9001.

  Alkyon Hydraulic Consultancy & Research is een onafhankelijk ingenieursbureau, opgericht in 1996 door een groep van specialisten en adviseurs met ruime ervaring in onderzoek en advisering op het gebied van havens, kusten en offshore technologie. De produkten en diensten van Alkyon vari╬ren van korte expert missies en bureaustudies tot diepgaand onderzoek met ondersteuning van vooroplopende numerieke of fysische modellen. Ook software ontwikkeling en project management horen hierbij. Het bureau heeft de beschikking over specialistische kennis inzake golven, stroming, sediment transport, kustmorfologie, scheepshydrodynamica, navigatie en statistiek. Alkyon heeft vooroplopende en bewezen numerieke modellen ter beschikking en heeft toegang tot een breed scala aan fysisch modelinstrumentarium. Het bureau heeft 24 medewerkers.

  H2iD - Hulsbergen Hydraulic innovation & Design is een eenmansbedrijf bestaande uit ir C.H. (Kees) Hulsbergen, die 35 jaar ervaring heeft op het gebied van kust en water. H2iD bestaat ongeveer vijf jaar, en richt zich op innovaties op het gebied van water. Daarvoor was Kees Hulsbergen werkzaam bij het Waterloopkundig Laboratorium, alwaar hij gewerkt heeft op de gebieden kustmorfologie, sedimenttransport, kustverdediging en coastel zone management.

   

  < Back


  ę Projectteam Delta Synergie